Guide til en af Danmarks fineste øer

Øen Endelave er en lille perle i Kattegat syd for Horsens Fjord.

Endelave er en af landets fineste naturøer og rummer en enestående rigdom af planter, dyr og naturtyper, unikke oplevelser for børn og et rigtigt vadehav i miniformat med et rigt fugle- og dyreliv.

Her er også trolde-løvskoven, en “Skagen-odde”, en sælkoloni og ikke mindst masser af vilde kaniner, der giver øen tilnavnet “Kaninøen”.

Øen har et varieret landskab, som veksler mellem opdyrkede centrale dele og store fredede naturområder i nord og syd, og som er omgivet af spektakulære kyststrækninger, fine badestrande og klinten Kloben.

I den hyggelige Endelave By finder du gadekær, en lystbådehavn, gamle gårde, en gammel vindmølle og en kirke fra 1400-tallet.

Og på øens nordspids er det som at stå på en miniudgave af Grenen nær Skagen.

Hvad skal jeg besøge?

Ø-Butikken
Guidede ture på Endelave
Endelave lystbådehavn
Øen Endelave
Endelaves strande
Endelave Færgen
Kryddersnapserute
Endelave Lægeurtehave
1 2

Sådan kommer du til Endelave

Husk at få stemplet dit ø-pas

Tip!

Vil du gå på opdagelse og fordybe dig i øens naturliv, så medbring gerne snorkel, kikkert, cykel (der findes cykeudlejning på øen) og ikke mindst vandresko!

Endelave By

I Endelave by finder du mange gamle gårde og huse, og byen har bevaret sit hyggelige, gamle landsbypræg. Her er også skole, bibliotek, købmand, butikker og spisesteder.

De vilde kaniner

At se en lille vild kaninunge hoppe lystigt omkring er ikke et usædvanligt syn på øen. Endelave bliver ofte omtalt som ”Kaninøen”. Siden slutningen af 1920’erne har øen haft en bestand af vilde kaniner.

Kaninerne er lysebrune. Du kan se forskel på en hare og en kanin, da kaninen er mindre og har kortere ører. Haren har også sorte ørespidser og meget længere bagben.

Ynglesæsonen begynder i februar. I løbet af de 10 måneder om året, de yngler, kan de nå op på mellem tre til fire kuld med to til otte kaninunger i hvert.

Vidste du, at vildkaninen vandrede til Danmark i 1920 fra Tyskland? I dag findes kaninerne hovedsageligt i Sønderjylland og derudover i hovedtræk kun på øerne Fanø, Als, Lolland, Bornholm og Endelave.

Bestanden varierer meget fra år til år med helt ned til nogle få 100 og helt op til omkring 15.000 kaniner. Hvis bestanden bliver for stor, regulerer den ofte sig selv gennem sygdomme.

For jægere er Endelave også en populær destination. Fra 1. september og til 1. februar er det tilladt at skyde kaninerne. Årligt bliver der nedlagt ca. 5.-6.000 kaniner på øen.

Øvre – oplev fænomenet fra Grenen, og dyk i vandet

Helt ude på Endelaves nordspids, “Øverste Ende”, kan du opleve samme fænomen som ved Grenen nær Skagen; pålandsbrænding i vindsiden og blankt vand i læ.

Tag gerne en dukkert for vandet er meget klart og rent og egner sig godt til dykning. På grund af renheden kan du finde mange bundplanter og et rigt dyreliv under vandet.

Området ved ”Øvre” er fredet, og mange steder kan du hilse på køer og får, som græsser og sørger for stedets naturpleje.

Tag cyklen rundt på Endelave

En god måde at opleve Endelaves betagende natur er fra cykelsadlen. På en 20 km lang cykelrute – NaTour de Endelave – kommer du helt tæt på øens naturliv. Langs ruten står infotavler, så du kan læse mere om øen. Ruten begynder ved havnen, hvor der også er en introduktion til ruten. Nogle steder er det nødvendigt at trække cyklen. Ruten er på asfalt, trampesti og strand.

Det er selvfølgelig også muligt at tilbagelægge ruten gående på en frisk vandretur.

Lægeurter og kryddersnapseruter

Forlæng dit møde med øen ved at samle krydderurter til din helt egen kryddersnaps langs Kryddersnapseruterne på Endelave. Afhængig af hvilke blomster, stængler eller rødder, du vælger til din blanding, kan du nyde indholdet få dage, uger eller måneder senere.

Tag vandreskoene på, og begiv dig ud på en af de seks ruter på henholdsvis 3 km, 4,5 km, 6 km, 6.5 km, 7 km og 13 km (cykelrute). Download en folder, der viser ruterne, og hvor du kan finde de forskellige urter. Endelave Lægeurtehave står bag folderen.

Lægeurtehaven har også en række guidede ture, som bl.a. handler om kryddersnaps.

Et rigt fugleliv – find de bedste udkigssteder

På Endelave kan du være heldig at se hele 65 ud af de omkring 200 ynglende fuglearter, der findes i Danmark. Det bedste sted at iagttage fuglene er i den nordvestlige bugt mellem havnen og Øvre – kaldet Flasken. Her spiller tidevandet en stor rolle, da området nærmest er helt tørlagt ved lavvande. Området er vildtreservat og har jagtforbud.

Fra fugletårnet har du en god udsigt. Husk kikkerten, og find frem til din yndlingsfugl.

Her er nogle få tips til, hvor du kan være heldig at finde nogle af de forskellige fugle.

Flasken

Her er mange vade- og andefugle. Der er ofte store tætheder af især hjejle, almindelig ryle, regnspove, lille kobbersneppe og knortegås.

Kloben

Her er almindelige vade- og andefugle og chance for at se knarand, lille præstekrave og brushøns ved strandsøen og strandengene.

Klinten

Her er digesvaler og den sjældne ynglefugl tejst.

Møllegrundens sælreservat

På et lille smalt sandrev nordvest for Endelave er et vigtigt ynglereservat for Kattegats sæler. Det er den spættede sæl, der yngler her.

Ud over sælerne holder mange fugle til på Møllegrunden – bl.a. vil man ofte kunne se store flokke af skarver. Selve revet og havet omkring er lukket for al færdsel, men kommer du sejlende med færgen eller i lystbåd, så er der gode muligheder for at se sælerne.

Troldeskoven ved den gamle herregård

I området omkring godset Louisenlund kan du finde øens største løvskov. Her er der endnu bevaret rester af den århundrede gamle herregårdsskov.

Skoven rummer mange gamle danske træer. Vedbend og kaprifolier slynger sig som lianer op ad stammerne og mellem træerne og giver flere steder skoven et helt urskovsagtigt præg.