Sensorer i Horsens Kommune

Teknologi kan mange ting – herunder hjælpe med at bruge ressourcer bedst muligt i mange forskellige henseender. I Horsens vil vi også gerne få mest muligt ud af de teknologiske muligheder – bl.a. hjælp til at kunne tilbyde vores turister så god en oplevelse som muligt. Derfor har vi iværksat et projekt omkring sensorer, så vi kan lære vores turister endnu bedre at kende.

Disse sensorer er sat op rundt omkring i kommunen, så de kan fortælle os mere omkring turisterne besøgsmønstre. Det kan f.eks. være, hvilket tidspunkt på ugen eller dagen turisterne generelt besøger en attraktion? Hvornår på året, der er mange på besøg? Om de kommer, selvom det regner? Og om de også besøger byens butikker og restaurationer, når de alligevel er i området? Vi kan ikke på ingen måde identificere individuelle personer, og det ønsker vi heller ikke – vi vil til gengæld gerne vide mere om turisterne besøgsmønstre, så vi kan skaffe flere af slagsen forbi vores dejlige område.

Vi håber, vi kan få svar på forskellige spørgsmål med dette projekt. Flere turister gavner og bringer vækst til hele byen.

Spørgsmål og svar om projektet

Hvordan kan I se turisternes besøgsmønstre?

Vi har sat en række sensorer op på steder, hvor vores turister kommer. De fleste – også turister – bærer rundt på en smartphone. Når en smartphone passerer en sensor indenfor en afstand af ca. 30 m., så kan vores sensorer opfange de signaler, som smartphonen sender for at finde WiFi-netværk. Det signal, som smartphonen sender, indeholder ingen information om, hvem der ejer eller bruger telefonen.

Hvordan skelner I mellem borgere og turister?

Vi kigger ikke på enkelte mennesker, men på grupper. Vi ved, at turisterne ikke er så længe i byen. Gentagne mønstre over flere uger fjernes i målingerne. På den måde håber vi at have det mest præcise bud på en turist.

Kan I se, hvem der ejer telefonerne?

Nej, det er umuligt at se, hvem der ejer eller bruger telefonerne. Sensoren registrerer som eksempel, tidspunkt og signalstyrken. Vi ser kun på ’den store pulje’ af telefoner, og ikke hvor en enkelt telefon er.

Må I gerne lave dette projekt?

Ja, naturligvis må vi det. Vores samarbejdspartner i projektet, New Nordic Engineering, har stor erfaring med opgaver som denne, og de overholder alle gældende lovgivninger.

Kan I se andet om turisterne?

Nej, vi kan kun se, når turisterne bevæger sig ind i nærheden af en sensor. Vi kan ikke se, hvem der ejer telefonen, hvad turisterne køber, hvis de ringer til nogen, hvad de hedder på Facebook eller noget andet – vi kan kun se, når de bliver nået af en af vores sensorer. Ikke fordi vi har anonymiseret denne data – men fordi vi simpelthen ikke har adgang til den. Denne type data kan sensorerne ikke indsamle.

Kan andre se jeres data om turisterne?

Nej, vores samarbejdspartner, New Nordic Engineering, der laver statistikken for os, og os selv, Kystlandet, er de eneste, der får adgang til data om turisternes færden. Vores samarbejdspartnere får adgang til de overordnede mønstre og tendenser i turisternes færden, så de kan bruge disse tal til at forbedre tilbuddene til deres gæster.

Bliver data brugt til andet?

Nej, målet med projektet er at lære vores turister bedre at kende, så vi kan tilpasse os og gøre os attraktive for turister og væksten, der følger med – det er det eneste, data fra projektet bliver brugt til.

Vil I overholde den nye persondataforordning (GDPR)?

Den nye persondataforordning gælder for alle personhenførbare data. De data, som indsamles af vores sensorer, gør det ikke muligt at finde tilbage til de mennesker, som har båret rundt på telefonerne, og derfor er projektet ikke omfattet af persondataforordningen: Der er altså ikke tale om personhenførbare data. Vi kan ikke opsamle data, der ligger på en telefon, men alene opfange de signaler, som telefonen sender ud, når den leder efter WiFi-netværk. Telefonerne udsender hverken oplysninger om telefonnummer eller IMEI-nummer. Vores samarbejdspartner, New Nordic Engineering, sørger for, at alle love og regler omkring sikker og krypteret transport og opbevaring af data bliver overholdt.

Hvor længe gemmes den data, I indsamler?

De indsamlede data slettes løbende og gemmes som opsummerede data. F.eks. procentvis fordeling af antal målinger mellem de steder, vi har målt. De opsummerede data gemmer vi så længe, det er relevant for, at vi kan tilrette vores tilbud til turisterne. Selve råmaterialet slettes hver uge.