Store fiskeoplevelser ved Gudenåen

Vil du fiske ved Danmarks største å, Gudenåen, finder du de bedste og smukkeste steder til å- og lystfiskeri ved Horsens. Her kan du blandt andet få stalling, ål, gedde, aborre og ørred på krogen.

Her er de bedste steder til åfiskeri

Det smukkeste stykke af Gudenåen

I området syd for Mossø kan du koble af i naturskønne omgivelser og fiske i det smukkeste stykke af Gudenåen, der løber gennem Horsens-området. Området er karakteriseret ved at have en stor forekomst af stalling, men der er også gode muligheder for fangst af bækørreder.

Åer med udløb i Horsens Fjord

Ikke kun Gudenåen er et besøg værd for lystfiskere. Omkring Horsens er der flere åer velegnet til lystfiskeri. Flere åer har udløb i Horsens Fjord, hvorfra det er muligt at fiske.

Bygholm Å ligger ganske tæt på Horsens By i området vest for Bygholm Sø.

Her er der stor forekomst af bæk- og havørred, men du kan også med lidt held fange ål, brasen, gedde, skalle og regnbueørred. I naturen omkring åen lever en del råvildt, musvåger og hejrer.

Store Hansted Å

En anden glimrende fiskeå, Store Hansted Å, går fra Østbirk gennem skov, enge og fredede naturområder til vildtreservatet Nørrestrand.

Åen har flere steder lav vanddybde og kan måske syne kedelig, men skinnet bedrager. Der er rigeligt med fisk i åen – ål, gedder, bækørred og aborre.

Regler for fiskeri i åer og vandløb

Fiskeretten til vandløbene og åerne i Horsens-området tilhører Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, hvor du kan få mere at vide om reglerne for fiskeri og tilladte fiskesteder.

Husk fisketegnet

Er du over 18 år eller under 65 år, skal du have et fisketegn for at fiske.

Er du til andre fiskeriformer?