Gem til din tur
Starttidspunkt 28. november 2019
16:30
I samarbejde med KultuNaut Leveres i samarbejde med Kultunaut

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang.
Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret. Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.
I FNs klimapanel IPCCs 5. rapport ser vi den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang, og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2-indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %. Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet? Spørgsmålene er mange, og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste.

Entré: 80 kr

Sted

Horsens Bibliotek

Tobaksgården 12, 8700 Horsens

GPS

55.8651, 9.84656

Vis vej

Tid

28. november 2019
kl. 16.30

I samarbejde med KultuNaut Leveres i samarbejde med Kultunaut